© MK Apolo
 

 

 Naše akce - reportáže z námi pořádaných soutěží

 

Vyberte rok:

 

 1. ročník naší veřejné soutěže (27. říjen 2001):

 

Modely:

Počet plastikových modelů: 47

Počet papírových modelů: 11

CELKEM: 58 modelů 

 

Účastníci:

Kluby: 9 klubů (8 měst)

KPM Apolo Kopřivnice, KPM Tora Příbor, KPM Frýdek-Místek, KPM Greif Havířov, KPM Karviná, KPM Ostrava-Dubina, KPM ZŠ Hukvaldy, DDM Kopřivnice, Zástupci CPM.

Veřejnost: 4 města

Soutěžící z měst Kopřivnice, Studénky, Prostějova a Slavičína.

Celkový počet soutěžících: 35 + 24 doprovod, rozhodčí, delegáti CPM

Celkový počet organizátorů: 10

Odhadovaný počet návštěvníků: cca 20 - 30

Celkem návštěva soutěže: cca 99

 

Dne 27. října roku 2001 se v Kopřivnickém Domě Dětí a Mládeže uskutečnil první a tudíž zahajovací ročník Veřejné soutěže stavitelů plastikových a papírových modelů, pořádané naším klubem plastikových a papírových modelářů u příležitosti výročí založení samostatné Československé Republiky v roce 1918. Touto akcí navazuje náš klub na zaniklou tradici populárních modelářských soutěží pořádaných v Kopřivnici pro širší modelářskou i laickou veřejnost - ti, kteří se na to cítí, mohou své modely přihlásit do některé z kategorií, ostatní se mohou podívat, co to vlastně modelařina je. Soutěží se podle pravidel SMČR pro plastikové modely a podle pravidel CPM pro papírové modely v kategoriích vypsaných v propozicích, které jsou zaslány klubům v našem adresáři. Mimo tyto kategorie vyhodnocujeme nejlepší model letadla Československého letectva v měřítku 1/72 a 1/48.

Celá soutěž se velmi hezky rozběhla a i přes naše obavy se dostavilo dostatek modelářů a hlavně modelů - vždyť považte sami - skoro 60 modelů! Přesto zůstaly některé z kategorií nenaplněny, hlavně ty papírové modely. A co je hlavní? Všechny modely byly kvalitní, i když pravda, některé méně, však hlavní je účast jejich autorů a ochota přijet, zasoutěžit si, ukázat své modely a očíhnout ty ostatní. A to je vlastně náplní modelářství - radost z odvedené práce a dokončeného modelu. Znáte něco lepšího, než když sledujete z povzdálí (či zblízka a tajně), jak si na ten váš model ukazují, se zájmem prohlížejí a uznale pokyvují hlavou či obdivují pestrost kamufláže či exotičnost typu? Jako modelář musím říci že to je velmi, velmi lichotivé a je to vysoká forma zadostiučinění pro autora modelu. A taky konkurence - na tu nikdy nesmíme zapomenout, neboť ta je tou pravou a nefalšovanou hybnou pákou a hnacím motorem za stále lepšími výkony v oblasti všeho, nejen modelářství. Chcete opravdu vědět kdo vyhrál? No přece VŠICHNI! Ano, všichni, kdo se zúčastnili této akce, neboť jen tak o sobě víme a vzájemnými návštěvami založíme a udržíme naše modelářské tradice v tomto okrese, kraji, regionu a republice. A jaké odměny se dostalo vítězům, tedy všem? Jak jsme již řekli: přece vzájemné porozumění a soudržnost, které si tato pohnutá doba žádá, vědění, že to co děláme nás baví a líbí se to i ostatním!

Co říci závěrem? Snad jen: Hurá, povedlo se! První ročník naší soutěže sklidil velký úspěch a myslíme, že s námi budou souhlasit všichni zúčastnění. Proto Vás všechny z našeho relativně blízkého okolí můžeme pozvat již na druhý ročník naší Veřejné soutěže plastikových a papírových modelářů, která se již tradičně bude konat opět u připomenutí založení Československé republiky, tedy v sobotu 26. října 2002 opět v Domě Dětí a Mládeže u nás v Kopřivnici (pokud se nic vážného nestane). Každopádně, do té doby nashledanou, propozice ještě vyvěsíme, alespoň doufám že do konce srpna.

Děkujeme všem, kdož podpořili náš první počin od doby vzniku našeho klubu a těšíme se na naše další vzájemné setkávání na ostatních soutěžích.

Předseda klubu APOLO Pavel Šenk děkuje také členům klubu, jmenovitě: Milanu Šenkovi, Martinu Königovi, Petru Kolibovi, Stanislavu Šimkovi, Václavu Langerovi, Liboru Špůrkovi, Peteru Něničkovi, Miroslavu Köttovi, Milanu Kubáňovi, Romanu Krestovi, René Fendrichovi a Radku Kovalákovi za pořadatelskou pomoc a vlastní soutěžní účast. Děkuji také panu Otmaru Smékalovi, přesedovi KPM Frýdek-Místek, majiteli firmy Tomcat plus, za vynikajicí spolupráci a ochotu při výběru a nákupu cen do soutěže a pomoci při bodování modelů.

Naši akci sponzorsky zaštítili a příspěvky na ceny pro první tři v každé kategorii a vítěze zvláštních cen zajistili tito partneři, kterým touto cestou velice děkujeme:

Město Kopřivnice, odbor kultury a sportu (http://www.koprivnice.cz)

Letka Racing Team, s.r.o. (http://www.lrt.cz)

HT Model Magazín, Slovensko (http://www.htmodel.sk)

Potraviny Klos, Kopřivnice

 

Fotografie: