© MK Apolo
 

 

 Naše akce - pozvánky a reportáže z námi pořádaných akcí

 

Vyberte rok:

 

Modelářský Klub SMČR č. 240 APOLO Kopřivnice

ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kopřivnice

a Svazem letců Příbor zve všechny modeláře a jejich příznivce

na 18. ročník veřejné soutěže stavitelů plastikových a papírových modelů

pořádané u příležitosti výročí založení samostatné Československé republiky

 

Kopřivnické poháry 2018

3. listopadu 2018

 

Kompletní propozice ke stažení (PDF)

Elektronická registrace bude spuštěna v říjnu

 

 Datum a místo konání:

3. listopadu 2018, Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 742 21.

https://mapy.cz/s/22A2F

 

 Soutěžní a věkové kategorie PLASTIKOVÝCH modelů – BODOVÁNO podle SMČR:

1.a (letadla 1/32) – bez rozdílu věku!

1.b (letadla 1/48) – žáci (2005 a mladší), kadeti (2000-2004), senioři (1999 a starší)

1.c (letadla 1/72) – žáci (2005 a mladší), kadeti (2000-2004), senioři (1999 a starší)

1.d (letadla 1/144) – bez rozdílu věku!

2.a (technika 1/35) – žáci (2005 a mladší), kadeti (2000-2004), senioři (1999 a starší)

2.b (technika 1/48) – bez rozdílu věku!

2.c (technika 1/72) – žáci (2005 a mladší), kadeti (2000-2004), senioři (1999 a starší)
 

 Soutěžní a věkové kategorie PLASTIKOVÝCH modelů – POROVNÁVACÍ HODNOCENÍ:

MISTR ŠTĚTCE (speciální kategorie figurek a byst všech velikostí) – bez rozdílu věku!

KOPŘIVNICKÝ MIXÉR (speciální kategorie vrtulníků všech měřítek) – bez rozdílu věku!

DIO(D)RAMATA (speciální kategorie dioramat a vinět všech měřítek) – bez rozdílu věku!
 

 Soutěžní a věkové kategorie PAPÍROVÝCH modelů – POROVNÁVACÍ HODNOCENÍ:

T – kolová a pásová technika (jakákoliv bojová i civilní) - děti (2000 a mladší), dospělí (1999 a starší)

A – architektura (členitá i nečlenitá) - děti (2000 a mladší), dospělí (1999 a starší)

O – ostatní technika (letadla, lodě, vesmír…) - děti (2000 a mladší), dospělí (1999 a starší)

 

 NOSTALGIA CUP – otevřené tématické setkání:

Součástí výstavní části Kopřivnických pohárů je otevřené setkání a společná tématická výstava nových i starých modelů NOSTALGIA CUP 2018: Československé letectvo 1918-1938. Hledejte a oprašujte vaše již kdysi postavené, či stavějte nové modely letadel první republiky - tedy letadla z let 1918-1938 s čsl. označením a přijeďte se s nimi pochlubit na naši soutěž, kde budou vystaveny všechny pohromadě na společném stole! Pro každého účastníka NC speciální pamětní list, pro tři nejhezčí i něco navíc!

 

 OFICIÁLNÍ SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ:

100 let Československé republiky 1918 – 2018
Protože naše republika slaví jedinečné výročí 100 let od svého vzniku, každý, kdo do soutěžní či výstavní části naší akce přihlásí a vystaví model s československým či českým vojenským či civilním označením, obdrží jako poděkování drobnou výroční upomínku na tuto událost.

Kopřivnické poháry 2018 (model s nejvyšším počtem bodů z kat. 1.* a kat. 2.*)
Poháry se udělují dva, vždy za nejlepší model letecké a pozemní techniky (vojenské či civilní) – ten, který dostane absolutně největší počet bodů v kategorii 1.* a kategorii 2.*, bez ohledu na věk autora modelu).

Nejlepší Čech (bodově nejlepší modely Čs. letadel a techniky z kategorií 1.b, 1.c, 2.a, 2.c)
Speciální ocenění pro bodově nejlepší letoun Československého/Českého letectva (nebo civilní) a nejlepší pozemní techniku Československé/České armády (nebo civilní) v tradičních bodovacích kategoriích 1.b, 1.c, 2.a, 2.c.

Cena Svazu letců Příbor - zástupci Svazu letců Příbor ocení autora jednoho modelu dle vlastního výběru vlastní věcnou cenou.

Putovní pohár brig. gen. Zdeňka Škarvady (6. ročník) – vyhlašovaný Svazem letců Příbor a paní Ivanou Škarvadovou k uctění památky brig. gen. Zdeňka Škarvady, veterána 310. stíhací perutě RAF z Druhé světové války. Držitelem putovního poháru na jeden rok se stane autor nejlepšího modelu stíhacího letounu v markingu Royal Air Force z období 1939-1945.

Cena publika - hlasování diváků o nejhezčí letadlo, techniku, papírový model, figurku a diorámu, cenu získají autoři modelů s největším počtem diváckých hlasů.

Kubok Morjaka – nejhezčí amfibie soutěže, model vybírá a cenu předává Libor Špůrek
Námořníkův pohár je cena vyhlašovaná a udělovaná Liborem "LoneStar" Špůrkem o subjektivně nejhezčí plovákový letoun či létající člun (prostě co vzlétá a přistává na hladinu) bez rozdílu věku či měřítka.

Nejlepší nesoutěžní – subjektivně nejhezčí model (případně modely) v nesoutěžní výstavě modelů vybírají přítomní členové MK Apolo (naše modely se však nepočítají!).

Sharp Best of Show - firma Sharp centrum Ostrava vyhlašuje cenu Best of Show, model vybírá a cenu předává Miloš Völkl.

 

 Časový průběh (je pouze předpokládaný, může se měnit podle aktuální situace):

8:00 – 09:45 přejímka modelů

9:45 - 10:00 zahájení soutěže

10:15 – 15:00 (cca) hodnocení modelů, prohlídka modelů pro veřejnost

15:00 – 16:00 (cca) vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

Upozorňujeme všechny účastníky, že z bezpečnostních důvodů nebude po celou dobu vyhlašování výsledků a předávání ocenění možný přístup do horního patra DDM Kopřivnice!
 

 Startovné (platí se za každý soutěžní model, pokud není registrováno předem!):

30 Kč dospělí; 15 Kč žáci a kadeti

Všichni, kdo se zaregistrují předem elektronicky, budou platit startovné pouze za osobu! Elektronická registrace bude spuštěna na začátku října.

 

 Další pravidla soutěže a doplňkové informace:

Plastikové modely budou bodovány podle aktuálních platných pravidel SMČR. Rozhodčí budou mj. určeni v místě konání z delegátů jednotlivých klubů. K modelům musí být přiložen návod ke stavbě a podklady použité při stavbě modelu. Proxy je povoleno.

Hodnocení papírových modelů proběhne porovnávacím způsobem. Není potřeba přikládat stavební podklady. Proxy je povoleno.

Soutěžící smí přihlásit maximálně dva modely v každé z kategorií, v případě velkého počtu modelů si vyhrazujeme právo omezit počet modelů každého soutěžícího na jeden v každé z kategorií! První tři modely v každé kategorii obdrží diplomy a ceny (speciální kategorie hodnoceny odlišně). Všechny ostatní nesoutěžní modely můžete ukázat ve společné výstavě.

 

 POZOR! Soutěže se NEMŮŽE ZÚČASTNIT model, který byl OCENĚN na předchozích ročnících! Určitě jste za rok postavili něco nového!  Model však můžete vystavit v nesoutěžní výstavce modelů!

 

 Prostor pro modelářskou burzu zdarma – přivezte své přebytky!

 

 Pokud se vám nechce soutěžit, můžete své modely vystavit na společné nesoutěžní výstavce modelů nebo v tématickém Nostalgia Cupu!

 

 Personální zajištění:

Ředitel soutěže: Dušan Ritz, +420 603 579 530, modelklub.apolo@seznam.cz

Hlavní rozhodčí: Miloš Völkl

 

 Kde nás najdete?