© MK Apolo
 

 

 Historie klubu - od založení po současnost

Formální náležitosti:

 Název: Modelářský Klub SMČR č. 240 APOLO Kopřivnice
 IČO: 70640769
 Sídlo: Dům dětí a mládeže Kopřivnice,
Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice, 742 21
 Telefon: +420 603 579 530
 Předseda klubu: Dušan Ritz
 Člen výboru klubu, místopředseda: Ondřej Škarka
 Člen výboru klubu, pokladník: Jiří Jan
 Oficiální e-mail: modelklub.apolo@seznam.cz
 Oficiální www stránky: www.apolokoprivnice.cz
 Oficiální fotoalbum: http://apolokoprivnice.rajce.net
 Oficiální FB stránka: http://www.facebook.com/pages/MK-Apolo-Koprivnice/156426951074768
 Počet členů v roce 2015: 39 (z toho 8 mladších 19 let a 1 čestný člen)

 

Historie založení klubu:

Jednoho dne se pánové Pavel Šenk, jeho bratr Milan Šenk a jejich kolega spolumodelář Petr Koliba rozhodli na popud Václava Langera a Romana Kresty založit modelářský klub. Abyste věděli: jednou už v Kopřivnici modelářský klub byl, nějaký čas fungoval, ale posléze zájem o členství ochabl a klub zanikl. Proto chtěli tradici setkávání kopřivnických modelářů obnovit. Obrátili se proto na předsedu příborského Klubu Plastikových Modelářů (TORA Příbor) Zdeňka Tvrzníka, a ten jim ochotně poskytl kontaktní informace na SMČR. Po zaregistrování klubu, přidělení identifikačního čísla a nezbytných dokumentů oslovili kolegy modeláře z Kopřivnice a přilehlých oblastí (Štramberk, Lubina). To vše se událo v době od října do prosince 2000. V prosinci se sešli již jako kompletní klubová sestava. Informace o budoucích členech zaslali k registraci na SMČR spolu s členskými příspěvky pro rok 2001.

Od 1. ledna 2001 slavnostně zahájili historicky první modelářskou sezónu klubu č. 240 APOLO Kopřivnice, celkový počet členů klubu tehdy činil 19, z toho 1 mládežník.

Po deseti letech fungování klubu svou činnost v radě klubu na vlastní žádost ukončili dosavadní předseda Pavel Šenk a místopředseda Milan Šenk. Na členské schůzi 5. ledna 2011 zvoleno nové vedení klubu, statutárními zástupci byli zvoleni Dušan Ritz jako předseda a Petr Koliba s Romanem Krestou jako místopředsedy. Členy rozšířené rady klubu dále tvoří Jaromír Hruškovský a Libor Špůrek. Sídlo klubu je nyní oficiálně v Domě dětí a mládeže Kopřivnice, kde mají kopřivničtí modeláři silnou základnu.

Na výroční členské schůzi 4. února 2015 bylo zvoleno nové předsednictvo klubu. Ve vedení zůstal předseda Dušan Ritz, členy výboru byli zvoleni Ondřej Škarka (místopředseda) a Jiří Jan (pokladník). Rozšířená rada klubu byla zrušena.
 

 Naše činnost, výčet specializací

Z činnosti klubu:

- podpora a propagace modelářského sportu v ČR

- spolupráce s republikovými kluby (členskými i nečlenskými v SMČR)

- vedení kroužků plastikových a papírových modelářů v DDM Kopřivnice

   www.ddmkoprivnice.cz

- stavba plastikových modelů

- stavba papírových modelů

- účast na soutěžích a výstavách

- publikační činnost (odborné časopisy, internet)

- spolupráce s členy Svazu letců ČR, odbočky č. 18 Příbor (1. dopravní letecký pluk Mošnov)

 

Výčet specializací, aneb co všechno staví naši členové:

- Letadla 1/144, 1/72, 1/48, 1/32

- Vrtulníky 1/72, 1/48

- Bojová a civilní technika 1/87, 1/72, 1/35

- Automobily 1/32, 1/24 a větší

- Figurky a busty všech měřítek

- Lodě všech měřítek a kategorií

- Papírové modely všech měřítek a kategorií